Säckpipa

Högljudda och jobbiga – eller mäktiga och vackra? Åsikterna går isär om säckpipor, och det beror i hög grad på vilken smak man har, men också vem som spelar på säckpipan.

Skotsk säckpipa

En riktig skotte ska ha ett riktigt musikinstrument. Köp en säckpipa för barn – eller för vuxna.

[wpsr_button id=”7436″]       [wpsr_button id=”1904″]
Pris: 889:-
Mer info / Beställ 

 

Mer om Säckpipor:

I Sverige är de relativt sällsynta, men åker du till Skottland är chansen stor att du kan se dem spela på offentliga platser som köpcentrum och vid diverse ceremonier och högtider. Oavsett om man älskar eller hatar dem, kan man inte förneka att de har en tydlig plats i människors medvetande ­– även utan för Skottland och Europa.

 

Historia

Exakt hur gammal säckpipan är, är oklart. Man har gjort fynd som tyder på att säckpipor fanns redan 1000 år f. Kr. i Mellanöstern. Vidare har man gjort historiska fynd i dagens Grekland som har stora likheter med dagens säckpipor.

 

Idag är det i huvudsak de brittiska öarna som förknippas med instrumentet. Exakt när de kom dit råder det dock ingen konsensus om. Det finns många som hävdar att instrumentet fanns här redan innan 1300-talet, men bevisen för det är något omstridda. Det man dock vet är att säckpipor nämns i Canterburysägnerna, som skrevs av Londonfödde författaren och filosofen Geoffrey Chaucer.

 

Den första tydliga referensen till skotskt användande av säckpipor (Highland bagpipes) dateras till år 1547. Referensen talar om att de använts vid Slaget vid Pinkie Cleugh (som stod mellan Skottland och England), då skottarna hade ersatt trumpeter med säckpipor. Under den här perioden växte säckpipan som kultursymbol och blev allt mer förknippad med Skottland.

 

Men kanske var det först under senare historiska perioder som den skotska typen av säckpipor blev riktigt kända för omvärlden. När Storbritannien utökade sitt imperium världen runt, fanns Highland Bagpipes med på ockupations- och krigsresorna. Under 1900-talet, inför första och andra världskriget, växte populariteten allt mer.

 

Sedan dess må den ha avtagit något, men instrumentet används fortfarande i bland annat Storbritannien, Kanada, Nya Zeeland och Australien. Den används kanske främst i militären och är ofta ett givet inslag vid traditionella högtider.

 

Den har också till viss del återfått sin popularitet i andra kretsar. Idag finns många som uppskattar den skotska kulturen och allt som hör därtill. Ett annat sammanhang där säckpipan också kan höras är vid stora curlingmatcher, då Skottland har haft en stor påverkan på sporten överlag.

 

Olika typer av säckpipor

Idag finns dussintals typer säckpipor i världen, främst med ursprung i Europa och Mellanöstern. Som bekant är den skotska höglandsvarianten mest känd, men de många olika typerna bör inte negligeras. Något som många kanske inte känner till är att det finns en svensk säckpipa, som än idag används i folkmusik. Precis som en Highland Bagpipe blåser man med munnen, men en väsentlig skillnad är att den skotska varianten är mycket större. Medeltida kyrkomålningar avslöjar att säckpipetraditionen har varit mycket stark i Sverige, under lång tid. Läs mer om säckpipan i Sverige lite längre ned i texten.

 

Exempel på typer av säckpipor från olika länder:

 

 • Kaba Gaida, Bulgarien
 • Skottlands highland bagpipes
 • Baghét, som härstammar från Italiens norra delar
 • Zampogna, från Italiens södra delar
 • Tulum, Turkiet
 • Uillean pipe, från Irland
 • Gaida, Makedonien
 • Svensk säckpipa
 • Huemmelchen, Tyskland
 • Tsampouna, Grekland
 • Zaqq, Malta
 • Cimpo, Rumänien

Säckpipan i Sverige

De flesta är inte bekanta med att Sverige har haft en ganska stark säckpipetradition. Som ovan nämnt avslöjar otaliga kyrkomålningar från medeltiden att säckpipa användes i hög utsträckning i Sverige. Den förekom över hela landet i olika varianter, såväl cylindriskt som kroniskt borrade.

 

Med detta sagt råder fortfarande ett visst mått av osäkerhet om säckpipens vara eller icke-vara i Sverige. Det ter sig helt enkelt sannolikt att man på målningarna har avbildat instrument som använts i trakten – även om möjligheten finns, även om den är liten, att man avbildat instrument som använts ute i Europa.

 

I hög grad är det två personer som är värda att nämna när man talar om bevarandet och återupplivandet av den svenska säckpipetraditionen. Den ena är Mats Rehnberg, som skrivit en licentiatavhandling i ämnet sedan han funnit svenska säckpipor i Nordiska museets samlingar. Han sökte dessutom upp Gudmunds Nils Larsson, den sista levande svenska spelmannen, och besökte honom tillsammans med en musikdirektör. Efter besöket byggde man ihop en fullt spelbar säckpipa i samma stil.

 

En annan person som bör nämnas i dessa sammanhang är Leif Eriksson, som i hög grad medverkat till en bredare användning av den svenska säckpipan. Efter att noga ha granskat och tagit inspiration av 10 exemplar från museer, utvecklade han en modell själv som sedermera började serietillverkas. Vissa förändringar gjordes för att säckpipan enklare skulle kunna ackompanjera, och ackompanjeras av, andra folkmusikinstrument.

 

Så fungerar säckpipan

Exakt hur en säckpipa fungerar varierar beroende på modell. Ofta finns det två typer av pipor i säcken. Säcken fylls normalt med luft på två olika sätt – antingen blåses den i säcken med munnen, eller så trycker man på en blåsbälg. Det finns på de allra flesta säckpipor flera pipor där luften kan blåsas in.

 

Tar vi den skotska highland bagpipe osm exempel så finns det en munpipa, en melodipipa, 2 tenorborduner och en basbordun. Munpipan är den minsta av dem alla och finns till för att man ska kunna tillföra luft i systemet.

 

Visste du det här om säckpipor?

 

 • Traditionellt har man tillverkat säckpipor utav skinnet från ett helt djur (oftast ett får), vänt ut och in. Piporna sattes där ben och nacke annars skulle varit.
 • Omfånget är vanligtvis kring en och en halv oktav, men det varierar. Skickliga spelmän på en irländsk Uilleann kan ta toner inom hela tre oktaver.
 • En del av syftet i att använda säckpipor förut var att skrämma fienden på slagfältet. Det är det enda instrumentet i historien, vad vi känner till, som varit en del av krigsföring på det sättet.
 • Säckpipor i Skottland har inte alltid varit särskilt omtyckta. Två gånger i historien har användandet av dem förbjudits i landet, 1560 och 1746. Detta eftersom den ansågs ha en så stark koppling till krigsföring. En skots spelman tillfångatogs och straffades med döden för att ha innehaft en säckpipa.
 • Den mest spelade låten på säckpipa är Scotland the Brave, som brukar användas som Skottlands nationalsång (ingen officiell finns).

Kända låtar med säckpipa

Säckpipor har främst använts i folkmusik, men på senare år har instrumentet kombinerats med en rad olika genrer, inte minst rock. Här följer några kända låtar med säckpipa:

 • AC/DC – It’s a Long Way to the Top (If You Wanna Rock N Roll). Den skotskfödde sångaren Bon Scott spelade, på uppmaning av producenten George Young, säckpipa på den här låten. Detta efter att George fått reda på att Bon var med I ett säckpipeband när han var yngre. Dock spelade han slagverk i bandet och hade aldrig rört en säckpipa förut, men som kan höras i låten, gick det ju bra ändå.
 • U2 – Som bekant är U2 ett irländskt band, och det ter sig därför naturligt att det är den irländska varianten, Uillean pipes, som förekommer på låten. Det är Vinnie Kilduff, som bland annat vunnit en Grammy, som spelar.
 • Paul McCartney and Wings – Mull of Kintyre. Mull of Kintyre gjordes som en hyllning till just halvön Kintyre, som ligger i Skottland. Givetvis är det den skotska höglandsvarianten av säckpipan som används här.
 • https://www.kiltar.se/goto/säckpipa