Dolk

En dolk är ett stickvapen som är tvåeggat. Vissa hävdar att det som karaktäriserar en dolk är att centrumlinjen går från eggen rakt genom greppet. Detta skiljer dolken mot exempelvis en kniv.

Riktiga dolkar

dolk från knivshop

 

Maskeraddolkar

Dolk maskerad

För de som verkligen vill klä sig som en klassisk skotte är en kilt en självklarhet. Men det är även ett flertal detaljer som ska vara med. Bland annat den klassiska skotska kniven (dolk) Sgian-dubh.  Det är en mindre kniv som sitter i strumplinningen på skotten. Vill du vara skotte så kan du inte vara det utan att köra ”all in”. Köp in en snygg dolk och gör klädseln komplett.

Självklart kan du köpa dolk utan att behöva klä dig som skotte…

Fakta om Dolkar

Det finns flera olika definitioner på ordet dolk. En definition är att det är en tvåeggad kniv. Därmed är det just att den är tvåeggad som gör att man kallar det för en dolk. Men samtidigt finns det knivar med egg på bägge sidorna. Samtidigt som det finns eneggade dolkar.

En tydligare definition är hur greppet och dess tånge sitter. På en kniv sitter detta på sidan av den centrumlinje som skapas via eggen. Ett tydligt exempel är att titta på en större kökskniv som visar detta tydligt. Tanken är att man ska skära och därmed är kniven uppbyggd för att detta ska vara enkelt.

Dolken har däremot denna centrumlinje gåendes från eggen ner genom klingan. Därmed får den som använder dessa större styrka bakom när dolken stöts mot fienden.

Dolkar från knivshop

Medeltidsdolk

Under slutet av medeltiden fick dolken ett rejält uppsving. Orsaken var att den allt mer började användas i närstrid. Klingorna utformades på olika sätt för att därmed kunna tränga igenom de olika rustningar som de stridande parterna hade. Ett exempel är misericordia som var en variant som ofta användes för just ”nådastöten”. Den stöt som tog livet av sårade soldater.

Medeltidsdolkar formades därför mycket efter dess funktion. Bland dessa finns bland annat njurdolk, testikeldolk eller örondolk. Ibland döptes de även efter utifrån vilka som skulle använda dem. Bland dessa finns exempelvis Schweizerdolkar.

Ett tag efter medeltiden försvann dolken som ett tydligt stridsvapen. Något som sedan kom tillbaka under första världskriget då närstriderna i skyttegravarna krävde enkla och hanterbara vapen. En modernare variant av krigsdolk är stickert. Denna används ibland till och med inom dagens svenska försvar. Detta med namnet Stickert m/30.

Vacker dolk – Kris/ Keris

Om medeltidsdolkar framförallt utformades för att ha en speciell funktion så är Kris eller Keris motsatsen. Detta är mycket vackra dolkar som främst är samlarobjekt. Modellen kommer från början från Indonesien och karaktäriseras av ett annorlunda fäste och att bladet har en asymmetrisk form mot fästet. Många gånger har den även ett vågformigt blad även om detta inte är ett måste för att det ska vara en Keris.

När en äkta Keris tillverkas ska smeden hela tiden be olika böner medan dolken smids. Dessutom har man även en rad olika material i stålet som sedan även viks ett flertal gånger. Det är detta som gör att klingan får ett fint speciellt mönster. Det är detta mönster som sedan sägs ha en magisk effekt. Vilken effekt man får beror hel på mönstret på klingan. Därmed ska man ha en keris som passar vem man är. En krigare kan inte ha en Keris som passar till en fredlig person och vice versa.

 Vårda och slipa

I princip vårdar och slipar man en dolk på samma sätt som en kniv. Undvik fukt och håll den torr för att hålla den i så bra kvalité som möjligt. Behöver den slipas kan exempelvis en vanlig knivslipare användas. Däremot kan detta bli problematiskt på vissa dolkar om bladet är böjt eller vågformat. Ett alternativ kan då vara att skicka in den till företag som slipar knivar. Läs mer om hur man slipar knivar på egen hand.

SE UTBUD AV DOLKAR HOS KNIVSHOP